XXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING

XXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING


Informacje ogólne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rachunkowość a Controlling jest organizowana przez Katedrę Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego i doświadczeń praktycznych, a także wymiana poglądów dotyczących koncepcji oraz kierunków rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i controllingu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania kosztami i dokonaniami w przedsiębiorstwach i instytucjach. Tematem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest „Zarządzanie kosztami i dokonaniami”.
Konferencja odbędzie się w dniach 14 - 16 października 2019 r.

Zakres tematyczny konferencji

• Teoria rachunkowości zarządczej i controllingu
• Praktyczne rozwiązania z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwach i instytucjach
• Nowoczesne systemy rachunku kosztów
• Pomiar dokonań przedsiębiorstw i instytucji
• Systemy zarządzania dokonaniami (karty wyników, systemy mierników)
• Modele i instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu
• Koncepcje i modele zarządzania wartością przedsiębiorstwa
• Controlling funkcjonalny i controlling zasobów przedsiębiorstwa
• Budżetowanie działalności przedsiębiorstw i instytucji
• Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej i controllingu
• System informacyjny rachunkowości
• Sprawozdawczość zarządczą i pozafinansową
• Audyt wewnętrzny w zarządzaniu organizacjami

W programie konferencji przewidziane są

Forum Badawcze Doktorantów
oraz sesja w języku angielskim z udziałem gości z zagranicy pt.:
Global Challenges of Management Control and Reporting

Zapraszamy do przygotowania artykułów

Artykuły będą wydane w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Odrębny zeszyt PN UEW pt.: „Global Challenges of Management Control and Reporting” będzie poświęcony artykułom w języku angielskim. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w sekcji artykuły.

Ważne daty

 
01.02.2019
Termin zgłaszania udziału
01.03.2019 
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
01.06.2019
Termin nadsyłania opłat konferencyjnych

+ czytaj więcej

Termin konferencji

14-16.10.2019