XXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Piotr Bednarek
e-mail: piotr.bednarek@ue.wroc.pl 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego 

dr Marcin Kowalewski (kontakt w zakresie referatów i ich publikacji) 
e-mail: marcin.kowalewski@ue.wroc.pl 

dr Joanna Dyczkowska (kontakt w zakresie sesji w jez. ang.)
e-mail: joanna.dyczkowska@ue.wroc.pl      

mgr Magdalena Barańska (kontakt w zakresie płatności i faktur) 
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl
      
dr Maria Nieplowicz
e-mail: maria.nieplowicz@ue.wroc.pl    

dr Zdzisław Kes (kontakt w zakresie strony www) 
e-mail: zdzislaw.kes@ue.wroc.pl    

Biuro organizacyjne konferencji: tel.: +48 713 680 422 

Ważne daty

 
01.02.2019
Termin zgłaszania udziału
01.03.2019 
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
01.06.2019
Termin nadsyłania opłat konferencyjnych

+ czytaj więcej

Termin konferencji

14-16.10.2019