XXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Edward Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Członkowie:

Prof. dr hab. Halina Buk – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Mieczysław Dobija – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Jan Komorowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Teresa Martyniuk – Sopocka Szkoła Wyższa
Prof. dr hab. Wanda Skoczylas – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Sławomir Sojak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Jolanta Chluska – prof. Politechniki Częstochowskiej
Dr hab. Arkadiusz Januszewski – prof. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Dr hab. Jacek Jaworski – prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
Dr hab. Robert Kowalak – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Dr hab. Grzegorz Lew – prof. Politechniki Rzeszowskiej
Dr hab. inż. Monika Łada – prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dr hab. Bartłomiej Nita – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dr hab. Marta Nowak – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Dr hab. Piotr Szczypa – prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Dr hab. Anna Szychta – prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Ważne daty

 
01.02.2019
Termin zgłaszania udziału
01.03.2019 
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
01.06.2019
Termin nadsyłania opłat konferencyjnych

+ czytaj więcej

Termin konferencji

14-16.10.2019