XXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING
 1. Termin zgłaszania udziału - 01 lutego 2019 r. 
 2. Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów - 01 marca 2019 r. 
 3. Termin nadsyłania opłat konferencyjnych - 01 czerwca 2019 r. 
 4. Opłata konferencyjna wynosi 750 zł od osoby i obejmuje:
  • udział w obradach i imprezach towarzyszących
  • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
  • pełne wyżywienie
  • możliwość wygłoszenia referatu
  • materiały konferencyjne
 5. Dodatkowe opłaty:
  • pokój jednoosobowy: 350 zł za cały pobyt
  • publikacja artykułu w języku polskim o objętości max. 24 000 znaków ze spacjami: 600 zł
  • publikacja artykułu w języku angielskim o objętości max. 24 000 znaków ze spacjami: 800 zł
  • publikacja każdego kolejnego 1 000 znaków ze spacjami ponad limit: 50 zł
 6. Rabat w wysokości 100 zł dla doktorantów biorących udział w konferencji z cyklu Rachunkowość a Controlling po raz pierwszy. 
 7. Wpłat prosimy dokonywać na nasz rachunek bankowy:
  Uniwersytet Eko­no­miczny we Wrocławiu
  PEKAO Bank Pekao S.A.
  konto nr 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
  z dopiskiem: „RACH 2019” oraz podając nazwisko i imię uczestnika 
 8. Adres korespondencyjny dotyczący konferencji:
  Konferencja „Rachunkowość a controlling”
  Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53 – 345 Wrocław
  tel. 713 680 422
   

Ważne daty

 
01.02.2019
Termin zgłaszania udziału
01.03.2019 
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
01.06.2019
Termin nadsyłania opłat konferencyjnych

+ czytaj więcej

Termin konferencji

14-16.10.2019